سرور مجازی آلمان

با پشتیبانی آنی

سرور یک ماهه

3,500,000.00ریال
ماهانه

VCPU/پردازنده 2 core

RAM/حافظه 4GB

SSD/هارد دیسک 40G

نوع هارد دیسک SSD

نوع مجازی ساز KVM

Port/پورت 10Gbps

BW/ترافیک دانلود Unlimited

DC/دیتاسنترزیرساخت-ایران

Free OS سیستم عامل

5-30 Minutes زمان تحویل

IPv4/IPv6 نوع آی پی

99.99% آپ تایم

سرور اقتصادی یک ماهه

2,750,000.00ریال
ماهانه

VCPU/پردازنده 1 core

RAM/حافظه 2GB

SSD/هارد دیسک 20G

نوع هارد دیسک SSD

نوع مجازی ساز KVM

Port/پورت 10Gbps

BW/ترافیک دانلود Unlimited

DC/دیتاسنترزیرساخت-ایران

Free OS سیستم عامل

5-30 Minutes زمان تحویل

IPv4/IPv6 نوع آی پی

99.99% آپ تایم

سرور تاپ لوک یک ماهه

4,000,000.00ریال
ماهانه

VCPU/پردازنده 1 core

RAM/حافظه 2GB

SSD/هارد دیسک 30G

نوع هارد دیسک SSD

نوع مجازی ساز KVM

Port/پورت 10Gbps

BW/ترافیک دانلود Unlimited

DC/دیتاسنترزیرساخت-ایران

Free OS سیستم عامل

5-30 Minutes زمان تحویل

IPv4/IPv6 نوع آی پی

99.99% آپ تایم